Jdi na obsah Jdi na menu
 


Připojovací podmínky

Všeobecné podmínky pro napojení na veřejný vodovod a kanalizaci vodovodní a kanalizační přípojkou

 

1) Žadatel před zahájením stavebního řízení předloží VAK Rtyně v Podkrkonoší samostatnou projektovou dokumentaci na vodovodní a kanalizační přípojku k odsouhlasení.

2) Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení zařízení ve správě VAK Rtyně v Podkrkonoší.

3) Při ukládání kanalizačního a vodovodního potrubí je nutno respektovat ustanovení prostorové normy ČSN 736005.

4) Současně s vodovodním potrubím bude uložen vytyčovací drát CY4 a bude vyveden v místě montáže vodoměru a do poklopu přípojkového ventilu.

5) Veškeré zemní práce, terénní úpravy a pod. ve vzdálenosti do 2,0 m od osy zařízení ve správě VAK Rtyně v Podkrkonoší musí být předem s VAK Rtyně v Podkrkonoší projednány.

6) Ve vzdálenosti do 2,0 m od osy zařízení ve správě VAK Rtyně v Podkrkonoší nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, sloupy a podobně.

7) V případě, že připojení vodovodní a kanalizační přípojky na veřejný řád nebude provedeno VAK Rtyně v Podkrkonoší, musí být toto před záhozem rýhy VAK Rtyně v Podkrkonoší prohlédnuto a schváleno. Rovněž tak musí být schválen typ měřidla vody a jeho umístění.

8) Po dokončení bude předloženo geodetické zaměření míst napojení a přípojek.

9) Do veřejné kanalizace budou kanalizační přípojkou odváděny pouze splaškové vody.

10) Dešťové a drenážní vody budou likvidovány na pozemku připojované nemovitosti.

11) U vodovodní přípojky přesahující délku 50m je nutné vybudovat vodoměrnou šachtu.

12) Majitel nemovitosti je povinen před zahájením odběrů uzavřít smlouvy o dodávce vody a odvádění splaškových vod s VAK Rtyně v Podkrkonoší.

 

Petr Verner
vedoucí VAK Rtyně v Podkrkonoší
Za Lékárnou 617
542 33 Rtyně v Podkrkonoší
vedouci@vakrtyne.cz
777 227 210
499 888 025